Κόσμος

Ευρώπη
- Amsterdam
- España (Barcelona)
- España (Andalucia)
- Italia (Roma)
- Italia (Pisa - Firence)
- Portugal
- Gibraltar
- Bulgaria (Sofia)
- Czech Rep. (Praha)
- France (Strasbourg)
- Austria (Vienna)
- Hungary (Budapest)
- Srbia (Beograd)

Συλλογές
Amsterdam
ΡΧΙΚΗ     ΓΩ     ΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ     ΩΤΟΓΡΑΦΙΑ     >VIDEO ART     ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ